Strona główna

Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej
w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Katowicach Kostuchnie
HISTORIA

Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej odbywa się co roku w Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach Kostuchnie od roku 1994.

W parafiach naszego Dekanatu jest wiele grup Dzieci Maryi, Scholi, wiele jest też dzieci, które chcą i lubią śpiewać na chwałę Pana. Nie mają one jednak okazji do tego by spotkać się razem, pokazać się. Do takich wniosków pod koniec roku szkolnego 1993/94 doszły p. Elżbieta Bielas i p. Gabriela Zając. Skonsultowały więc swój pomysł zorganizowania festiwalu, przeglądu piosenki religijnej z ks. wikarym Józefem Sinką i po jego akceptacji przystąpiono do działania. W bardzo krótkim czasie, przygotowano dekoracje, zorganizowano środki finasowe na nagrody, pamiątki, dyplomy itd., przygotowano dzieci do występu.

I Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

II Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

III Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

V Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

IX Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

10 lat za nami

Oblężona świątynia

XII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XIV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XVI Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XVII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XVIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XIX Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XX Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXI Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXIV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXV Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

XXVI Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej